Mēs un vide

                                                         
 2.JPGDomubiedru grupa  2011.gada sākumā nolēma dibināt biedrību "Mēs un vide".


Biedrības biedri izvirzīja sekojošus uzdevumus:

  • Uzlabot lauku iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu klāstu dzīves vides sakopšanai;
  • Popularizēt sabiedrībā veselīga dzīvesveida un zaļās domāšanas principus;

  • Izglītot iedzīvotājus un veicināt pozitīvu attieksmi, saskarsmi un harmoniju;

  • Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai;

  • Organizēt seminārus un lekciju saskaņā ar biedrības darbības mērķiem;

  • Piedalīties NVO sadarbības programmās;

  • Paplašināt iedzīvotāju zināšanas, motivāciju, resursus un izmantot tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ir iecerēts, ka ilgtermiņā biedrības realizētās aktivitātes rosinās tos cilvēkus, kuriem interesē sakopta vide un harmonija, saskarsme un pozitīva attieksme, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, iesaistīties biedrības darbā.

Lai nodrošinātu biedrības darbību ilgtermiņā, tiek sniegti arī maksas pakalpojumi iedzīvotājiem.
Šobrīd biedrība "Mēs un vide" strādā, lai realizētu dzīvē apstiprinātos projektus. Priekules novada Virgas pagastā tas ir projekts "Aprīkojuma nodrošinājums tehnikas pakalpojumu sniegšanai".
Projekta mērķis bija nodrošināt biedrībai „Mēs un vide” atbilstošu materiāli tehnisko bāzi – minitraktoru, augsnes frēzi un pļāvēju-smalcinātāju zālāju pļaušanas un augsnes apstrādes tehnikas pakalpojumu sniegšanai mazdārziņos Virgas pagasta iedzīvotājiem.  

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāta plānotā tehnika: minitraktors Vinea 30, augsnes frēze un pļāvējs-smalcinātājs. 

Šobrīd tehnika veiksmīgi tiek izmantota, lai palīdzētu safrēzēt augsni mazdārziņos un nopļautu zālāju Virgas pagasta iedzīvotājiem.

Nākotnē plānots minitraktoru aprīkot ar vēl citiem agregātiem, kas būtu noderīgi augsnes apstrādei un citu darbiņu izpildei.

 3.JPG 4.JPG 5.JPG
   
 .