Zviedru draugu kopas SIF projekts

Biedrība ''Zviedru draugu kopa'' saņēma atbalstu projektam

 ''Priekules novada nevalstisko    organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā''.

Projekts ir ilgtermiņa - no  2013.g. 1. marta līdz 30.novembrim. 

 Konference "Lēmumu ietekmēšana un pilsoniskā sabiedrība"(12.04.2013.)

  5167efe6274b_882aeb60_8c23_4305_9429_344c23459347.jpgPlašā prezentācijā klātesošie tika iepazīstināti ar 30 Priekules   novada nevalstiskajām organizācijām.

 

 
  Saeimas deputātus konferencē pārstāvēja Dzintars Kudums, kurš pats ir "Kalētu vietējās iniciatīvas grupas   dalībnieks. No valdības pārstāvjiem bija ieradusies veselības ministre Ingrīda Circene.
  Ar plašu uzrunu uzstājās Torsas komūnas (Zviedrija) izpilddirektors Jans Darels. Viņš bija ieradies kopā ar biedrības "Lettlands Vanner" goda prezidenti Margaretu Ohlinu un citiem biedrības pārstāvjiem. Ar savu pieredzi iepazīstināja Skuodas rajona (Lietuva) pārstāvji.
Tālāk darbs turpinājās trijās darba grupās:  
  •    lēmumu pieņemšanas gaita Saeimā un ministrijās;    
  •    lēmumu pieņemšanas gaita pašvaldībās;  
  •    pilsoniskās līdzdalības labas prakses kodekss.

Plašāk par konferences gaitu lasiet šeit:

Torsas komūnas pašvaldības darbība


 

     Seminārs  (8.05.2013.)

  I daļas tēma "Kā ietekmēt lēmumu pieņemšanu"
  - metodes un paņēmieni
        - plusi un mīnusi
        - svarīgākie punkti lēmumu ietekmēšanā

    II daļas tēma "Organizācijas attīstības plānošana"
        - konkurētspēja
       - misija, redzējums, mērķi, resursi
       - ilgtspējīgas attīstības stratēģiskā plānošana un rīcības                                                                             programma

  Pieredzes apmaiņas brauciens uz Torsas komūnu Zviedrijā     (14.05.-17.05.)

Projekta  ietvaros Priekules novada nevalstisko organizāciju dalībnieku grupa laikā no 14. – 17.maijam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Torsas komūnu Zviedrijā. Dalībnieku vidū bija arī trīs Skuodas ( Lietuva) senioru biedrības pārstāvji.
Sadarbības partneri,  biedrība „Lettlands Vänner”, bija noorganizējusi konferenci Sederakrā. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē, kā biedrības realizē savas idejas sabiedrības labā. 


  Seminārs (14.08.)

I daļas tēma „Ko darīt, ja tomēr neizdodas ietekmēt politikas procesu?”
    1. rakstīt par problēmu
   2. meklēt klusēšanas iemeslus
   3. rīkot piketu
   4. kā pieteikt piketu vai sapulci
 II daļas tēma „Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā”
   1.  Pašvaldības un NVO - partneri plānošanas procesā. 
   2.  Pašvaldības un NVO sadarbības modeļi. 
   3.  Sabiedrības iesaistīšanas metodes
   4. Prāta vētra „Ko tu ierosini?

 Seminārs (13.09.)

Semināra tēma: „Daudzveidīga finanšu piesaiste, kvalitatīva projektu izstrāde un piedalīšanās ES līdzfinansētos projektos un pasākumos.”
 
I daļa „Projektu pieteikumu sagatavošana
1.    Projekta nozīme nevalstiskās organizācijas attīstībā.
2.    Projekta mērķi un uzdevumi, to definēšanas nepieciešamība.
3.    Interaktīvā spēle  „Pārdošana”.
4.    Projekta apraksts, tā būtība un nozīme projekta izvērtēšanā.
5.    Projekta budžets tā sastādīšana.
6.    Projektu pieteikumu sagatavošanā biežāk pieļautās kļūdas. 
II daļa „Projektu vadības cikls”
1.    Kas ir projekta vadīšana?
2.    Projekta vadīšanas sistēma
3.    Projekta vadīšanas fāzes.
4.    ES programmu līdzfinansēto projektu būtiskākās atšķirības.
5.    Interaktīvā spēle „Laiks, precizitāte, atbilstība, radošums”.

 

Seminārs (16.09.)  

I daļas tēma „NVO ārējās attiecības, komunikācija un darbs ar cilvēkresursiem”
1.    sadarbība ar pašvaldību, uzņēmējiem, sponsoriem
2.    sadarbība ar masu medijiem
3.    komunikācijas prasmes
4.    darbs ar cilvēkresursiem   
II daļas tēma „NVO un MK sadarbības memorands”
 Attēli galerijā  

 

Tikšanās ar Lietuvas NVO dalībniekiem (22.10.)

   Projekta ietvaros 22.oktobrī notika pieredzes apmaiņas pasākums ar Lietuvas Skuodas pilsētas NVO dalībniekiem. Diskusijā piedalījās vairāku Priekules novada NVO pārstāvji un Skodas Mobilā jauniešu centra un Senioru biedrības dalībnieki. 


ZDK projekta noslēguma seminārs (27.11.2013.)

  1. Prezentācija par projekta īstenošanu.
   2. Pētījuma darba prezentācija.
   3. Dalībnieku debates, vērtējums, ierosinājumi.
   4. Neformālas sarunas.
   5. Pētījuma darba un diska ar pieredzes materiāliem izplatīšana.

                                                                    

 .