ROB-LANKA

R.ar_laivu.jpg  Biedrību „ROB-LANKA” dibināja astoņi Prūšu ūdenskrātuvei pieguļošo zemju īpašnieki.

  2012. gadā LEADER  programas ietvaros realizēts projekts Prūšu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtošana tūrisma veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā. Projekta ietvaros tika veikti darbi, kuru rezultātā ir sakārtota peldvieta, labiekārtota atpūtas vieta, uzstādīti galdi, soli, ģērbtuves, tualetes, šūpoles, ierīkotas ugunskura vietas,  zivju mērīšanas, svēršanas un sagatavošanas vieta.  Ūdenskrātuves krastā izvietota arī palīgēka uzraudzībai un inventāra glabāšanai. Informatīvajā stendā ir iespējams iepazīties ar Prūšu ūdenskrātuves karti un izlasīt par tajā sastopamajām zivju sugām. Papildus tam ūdenskrātuve ir pieejama gan peldētājiem, kas var piekļūt ūdenim pa speciāli izveidotu laipu, gan laivotājiem, kuriem ir pieejama laivu piestātne ar projektā iegādātajām laivām un ūdens velosipēdiem. Tagad šī atpūtas vieta ir pieejama arī cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām. Ir realizēts jauns projekts. Tas ir turpinājums 2012.gadā iesāktajiem darbiem. Salīdzinot ar citiem, šo projektu padara īpašu sadarbība ar Liepājas Neredzīgo biedrību - vieta ir padarīta pieejama vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem.

  

 

    ROB_LANKA5.jpg     Turpinot labiekārtot ūdenskrātuves teritoriju, tika saņemts atbalsts Hipotēku bankas Klientu kluba projektā "Mēs paši".  Atbalstu saņēma  biedrības         projekts "Ziemas prieki”. Projekta laikā iegādāts inventārs ziemas atpūtas aktivitātēm, ģenerators un gaismas ķermeņi,  lai varētu apgaismot teritoriju.

   
 zivs2.jpgŪdenskrātuve ir tradicionālā Priekules novada makšķerēšanas čempionātu  norises vieta.  Tā tiek apsaimniekota ciešā sadarbībā ar pašvaldību, kas sniedz atbalstu gan papildinot zivju krājumus, gan arī nodrošinot licencēto makšķerēšanu.


 

met 4_1.JPG2014.g. 9.februārī pie Prūšu ūdenskrātuves biedrība „ROB-LANKA” organizēja ziemas pavadīšanu un pavasara gaidīšanu. Paldies Gramzdas folkloras kopai „Jumītis” , kas ar dziesmām, rotaļām ticējumiem un tautas dziesmām priecēja un uzjautrināja klātesošos  Meteņa dienas dalībniekus. Sniega jau vairs nebija palicis daudz, kas nopietni liecināja par pavasara tuvošanos. Arī ledu uz ūdenskrātuves klāja ūdens kārta un nevarēja vizināties karuselī. Tas netraucēja mieloties ar Meteņa dienas tradicionāliem ēdieniem: grūdeni, cūkas galvu, cūkas ausīm, pīrāgiem un pankūkām.

Atteli

 

  IMG_3915.JPG2014. gada 1.maijā pie Prūšu ūdenskrātuves biedrība rīkoja sezonas atklāšanas pasākumu ar dažādām atrakcijām un zivju zupas baudīšanu.  2014. gada 9. augustā LTV raidījums "Es - savai zemītei" viesojās Virgas  pagastā,    lai iepazītos ar biedrības "ROB-LANKA" veikumu Prūšu ūdenskrātuves apsaimniekošanā.

Sižetu variet apskatīt šeit


 

2015.g.24.aprīlī notika divu jaunu projektu prezentācija

    

 


 


 

 

 

 

Adrese:

„Prūšu ūdenskrātuve” Virgas pagasts

Priekules novads, LV – 3433, t. 26536512

Epasts: baloderuta@inbox.lv

Atrodas:

6 km no Priekules,

40 km no Liepājas.

Labs piebraucamais ceļš un auto stāvvieta

 .