Valsts apbalvotie


 2005.gadā apbalvota ar Atzinības Krusta Lielo sevišķās  pakāpes
 goda  zīmi
Margareta Ohlina bez šaubām ir piederīga  Virgas pagastam. Viņas vadītās organizācijas  sniegto palīdzību ir izjutuši daudzi pagasta    iedzīvotāji.  Par lielo ieguldījumu zviedru  un latviešu tautu  draudzības un sadarbības veicināšanā viņu  augstajai atzinībai bija  rekomendējušas Virgas  un Gramzdas pagastu  pašvaldības, Vaiņodes  internātpamatskola, Purmsātu Speciālā  internātpamatskola  un Priekules slimnīca, kā  arī Priekules ev. lut. draudze.
 anita_kl..png 2005.gadā apbalvota ar Atzinības Krusta  3.pakāpes (bronzas) goda zīmi 
 Anita Klima ir vēstures skolotāja ,kultūras  darbiniece,novadpētniece . Virdzenieki viņu  pazīst kopš  1964.gada. 
  Anita organizē pagastā dažādus pasākumus,  piedalās kultūras dzīvē , pēta pagasta  vēsturi. Viņas nopelns ir 1995.gadā nodibinātais  muzejs Virgas skolā.
 Anitas hobiji ir ceļošana, krustvārdu mīklas, kolekcionēšana.
 
Ruta_Balode.png
 2010.gadā apbalvota ar Atzinības krusta V šķiru Ruta Balode ir ilggadēja pašvaldību  darbiniece. Pēc izglītības viņa ir  skolotāja ,vairākus sasaukumus bijusi Virgas    pagasta vadītāja. Virgā realizēti daudzi viņas  rakstītie projekti. Ar pašaizliedzīgu darbu ir  veicinājusi pagasta izaugsmi. Ar savu aktivitāti  un rosīgumu pagasta vadītāja aizrauj arī  pārējos Iniciatīva par  izvirzīšanu  apbalvojumam nākusi no pagasta  iedzīvotājiem,Virgas pamatskolas, novada    domes.
 
Sarmite_Eidinta.png
 2011.gadā apbalvota ar Atzinības krusta  1.pakāpes (zeltīto) goda zīmi    
 
 Sarmīte Eidinta no 1998.gada strādā Virgas pagastā par medicīnas māsu un iemantojusi pagasta iedzīvotāju cieņu un mīlestību.Viņa ne tikai sniedz dažādus medicīnas pakalpojumus,bet,ja vajag atved arī zāles vai pārtiku.
Sarmītes hobiji ir rokdarbi, puķu audzēšana, sēņošana, ogošana.
 
Elga_Bunka1.png
   
2012.gadā apbalvota ar Atzinības krusta V šķiru 
 Elga Bunka pēc specialitātes ir veterinārārste. Pašlaik “Ošenieki” nodarbojas ar piena lopkopību.

Elga bija vietējās padomes deputāte, skolas vecāku padomes priekšsēdētāja.
Neskatoties uz to, ka bērni jau pieauguši, viņai interesē arī skolas dzīve. Elga ir skolas krustmāte - tā viņu mīļi dēvē skolotāji un bērni.
Ošenieku” sēta ir arī viena no sakoptākajām pagastā.Elgas hobijs ir puķu audzēšana.
 .