Sadarbība ar Zviedriju

                             
     Margareta_Ohlin.jpg  Biedrību “Lettlands Vänner” (“Latvijas Draugi”) Zviedrijā 1998.gadā dibināja  un  līdz šai dienai vada Margareta Ohlina. Interese par Latviju viņai radās pēc  iepazīšanās ar ārsti Birutu Liedi no Liepājas, kas daudz stāstīja par Latvijas  vēsturi  un dzīvi Latvijā. Margareta savā dzīves vietā Torsā, kas starp citu  atrodas  otrā  Baltijas jūras krastā tieši pretī bijušajam Liepājas rajonam, sāka  organizēt  dažāda  veida materiālo palīdzību Liepājas un tās apkārtnes  iedzīvotājiem –  bērnu aprūpes  iestādēm, trūcīgajiem, invalīdiem,  internātskolām, Priekules  slimnīcai.

    2000.gadā pēc Margaretas Ohlinas iniciatīvas Virgas pagastā tika  noorganizēti  zviedru valodas kursi, kuros mācības vadīja zviedru pasniedzēji – pensionēti  skolotāji Ingrida un Bengts Dellenrudi, bet pēc tam - toreizējais Vaiņodes un pēc  tam Priekules ev.-lut.draudzes mācītājs Hanss Jensons.
  Šo kursu apmeklētāju kodols kļuva par sabiedriskās organizācijas "Zviedru draugu kopa  " veidotājiem. Tagad tie cieši sadarbojas ar Margaretas Ohlinas vadīto organizāciju,  notiek tikšanās, semināri un praktiskas nodarbības.

Ar zviedru draugu atbalstu  Pagasta padomes ēkā iekārtotas telpas, kur pulcēties.

 Plaukts.png Izsutas_gleznas.png Macibu_materiali.png

                           
2004.gada jūnija sākumā Virgas pašvaldības pārstāvji devās uz Torsas komūnu Zviedrijā parakstīt sadarbības līgumu.

Pēc novadu izveidošanas sadarbība ar zviedru draugiem notiek visa  novada mērogā .

 
H_Marg.un_Jons_Pr..png
Viesos_pie_Dellenr..png
Marg.un_Jons_Virga.png

            
      MARG.PEC_APBALV.SAN..png 2005.gadā Rīgā, Latviešu biedrības namā Margareta Ohlina saņēma Latvijas  valsts apbalvojumu- Atzinības krusta Lielo sevišķās  pakāpes goda zīmi . Par lielo ieguldījumu zviedru  un latviešu tautu draudzības un sadarbības veicināšanā viņu augstajai atzinībai bija  rekomendējušas sešas Liepājas rajona institūcijas – Virgas un Gramzdas pagastu  pašvaldības, Vaiņodes internātpamatskolas, Purmsātu Speciālās internātpamatskolas  un Priekules slimnīcas vadītāji, kā arī Priekules ev. lut. draudze. 
 Vēstures un draugu godam izliets čuguna zābaks

 karla_zabaks3.jpg  Zviedrijas karaļa Kārļa XII armijas karolīni, majora  Sandberga komandēti, bruņoti  ar musketēm un zobeniem, 2001.gada 5.jūlija  vakarā ieradās Virgas muižā. Līdzīgi  notika pirms apaļiem 300 gadiem pēc Spilves  kaujas, kad Kārļa XII armija pēc  veiksmīgas cīņas apmetās Lejaskurzemē, arī Virgā,  kur atpūtās veselus četrus  mēnešus.
   
  Vairāk lasiet sadaļā Kārļa zābaks   Rolands_Sandbergs.jpg  

Pēc paša vārdiem, «fantastiski» sajūsmināts par pieminekļa  atklāšanas faktu ir Kārļa XII armijas vēstures pētītājs un Smolandes karolīnu  biedrības vadītājs Rolands Sandbergs.  
 
 poga3_dzelt_lab.jpg
 
 .