Zviedru draugu kopa

 "Zviedru draugu kopas" pirmsākumi meklējami 1998. gadā, kad sākās bijušā Liepājas rajona,tajā skaitā arī Virgas pagasta, sadarbība ar Zviedrijas Kalmāras reģiona Torsas komūnu, kur uzņēmīgu cilvēku grupa sāka organizēt materiālās palīdzības vākšanu Liepājas un rajona iedzīvotājiem.Palīdzības organizētāja Zviedrijā bija Margareta Ohlina.

2000.gadā pēc viņas iniciatīvas Virgas pagastā tika noorganizēti zviedru valodas kursi, 
kuru apmeklētāji kļuva par sabiedriskās organizācijas “Zviedru draugu kopa” veidotājiem.
Biedrība tika veidota kā partnerorganizācija zviedru  organizācijai ”Lettlands Vänner” (“Latvijas Draugi”), kuru vada Margareta Ohlina.
 

 Biedrība reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2006. gada 16. februārī. Sabiedrisko organizāciju reģistrā kopš 2002. gada 16. decembra.
Juridiskā adrese - „Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads LV-3433, reģ. nr. 40008071567.

Tālrunis - 26536512

E-pasts: baloderuta@inbox.lv

Biedrības valdes priekšsēdētāja - Ruta Balode

Galvenās aktivitātes:

  • Sadarbība ar „Latviešu draugu biedrību” Zviedrijā Torsas komūnā;
  •   Pieredzes apmaiņa ar zviedriem dažādu speciālistu un iedzīvotāju grupu dalībniekiem – pašvaldību vadītāji, kultūras darbinieki, bibliotekāri, komunālo saimniecību speciālisti, jaunatnes lietu koordinatori, skolēni, skolotāji, ugunsdzēsēji u.c.;
  • Kultūras programmu apmaiņa un koncerti Zviedrijā


171106_virdzinieki2.jpg Ansamblis.JPG
  Biedrība ar projektu palīdzību piesaista finanšu līdzekļus biedrības darbības attīstībai un iedzīvotāju     aktivizēšanai.

   Ir  realizēti vairāki projekti:

  •  "Jauniešu darba prakses vietu izveidošana Virgas pagastā cilvēkresursu attīstībai un  nodarbinātības veicināšanai, ko 75% apmērā atbalstīja (ESF) 
  • Kā dzīvosim un strādāsim novadā”, Liepājas rajona padomes un Pieaugušo izglītības centra atbalstītais projekts. Projektā tika iesaistītas visas topošā Priekules novada pašvaldības
  • Projekts „Ģimeņu atbalsta grupa „Varavīksne””, ko finansiāli atbalstīja Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds. Projekta laikā ģimenēm ar bērniem bija iespēja pavadīt savu brīvo laiku dažādās radošās darbnīcās un nodarbībās. Bērni mācījās apgleznot zīda audumu, gatavot dažādas apsveikuma kartiņas, veidot aplikācijas tehnikā nelielas glezniņas, izrotāt foto rāmīšus, gatavot rotas lietas no ādiņām, apguva aušanas pamatiemaņas.  Ar lielu interesi bērni strādāja mūsu pagasta  keramiķu Kristīnes un Mārtiņa Cukuru darbnīcā. Vislielāko atsaucību un prieku  sagādāja iespēja braukt uz peldbaseinu Liepājā un mācīties peldēt. Dārgākais un vērtīgākais  ieguvums bija māla apdedzināmā krāsns.
 Inara_varav..jpg Zviedru_draugu_kopa_KG_0.JPG Zviedru_draugu_kopa_KG1_0.jpg

  •   Projekts "Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā". Projekts ir ilgtermiņa - no 2013.g.1.marta līdz 30.novembrim
        Par šī projekta norisi lasiet sadaļā Zviedru draugu kopas SIF projekts

2014. gada aktivitātes   

  • Biedrības „Zviedru draugu kopa” gadskārtējā kopsapulce notika 6.martā. Sapulces dalībnieki izvērtēja svarīgākos pasākumus 2013.gadā, kad biedrība bija iniciatore Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta īstenošanā „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā”. Patika konference aprīlī, kad izdevās sapulcināt ap 90 cilvēkus no visa novada, lai uzsāktu projektu, interesantas bija semināru tēmas, ļoti vērtīga bija pieredzes apmaiņa Zviedrijā maija mēnesī. Daudzas biedrības dalībnieces atzīmēja, ka ir pagājuši 10 gadi, kopš viņas pirmo reizi bija Zviedrijā Torsas komūnā 2003.gadā, tikās ar biedrības „Lettlands Vānner” draugiem, piedalījās lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgū, sniedza koncertus tikšanās reizēs. Skaista bija tikšanās ar seniem draugiem Eksjō pilsētā – ar Smolandes karolīniem, kuri divas reizes ir ciemojušies Virgā. Sapulces dalībnieces atzinīgi novērtēja arī daudzus citus pasākumus, kas notika pagastā – ekskursija uz Likteņdārzu, nominācijas valsts svētkos, aktivitātes Virgas pamatskolā.Sakarā ar to, ka Zviedrijas vēstniecības darbinieki pieteica apmeklējumu Virgas pagastā šī gada 19.martā, sapulces dalībnieces pieņēma lēmumu: sakopt apkārtni Zviedrijas karaļa Kārļa XII piemiņas zīmei, noorganizēt talku un sagrābt lapas Baznīcas kalnā, sarīkot rokdarbu izstādi pagastmājas atremontētajā izstāžu zālē, ar pašceptu maizi pacienāt ciemiņus.
  • Talkas dienā Baznīckalnā 14.martā piedalījās astoņas biedrības biedres: Sveta, Rasma, Zigrīda, Vida, Adele, Ruta, Vija, Ludmila. Prieks par atsaucību un labi padarīto darbu pirmajā šī gada talkā.
 IMG_3769.JPG IMG_3770.JPG IMG_3773.JPG
 
  •        19.martā Virgas pagastu apmeklēja Zviedrijas vēstniecības Latvijā atašeja Magnusa Lundgrena vadīta Zviedrijas NVO "Zviedru militarie memoriāli ārvalstīs" delegācija. Zviedrijas pārstāvji vēlējās apsekot dabā, kāda ir  Kārļa XII piemiņas zīme Virgas pagastā, kādi pasākumi tiek organizēti , kāds ir cilvēku apmeklējums, kā šo vietu apmeklē tūristi un ekskursanti. Viņi plāno informāciju par Zviedrijas militāro memoriālu  atrašanās vietām Latvijā ievietot interneta mājas lapā, sniegt par to plašākas ziņas Zviedrijas iedzīvotājiem, kas veicinātu savas zemes vēstures iepazīšanu un lielāku ekskursantu plūsmu.Zviedru pārstāvji tikās ar biedrības „Zviedru draugu kopa” dalībniecēm, apskatīja rokdarbu izstādi. Ļoti atzinīgus vārdus izteica par pašu cepto maizi, garšīgo cienastu, ābolu sulu un pašu audzētiem āboliem.

  .